top of page
Hjernevenligt arbejdsliv

1:1 Rådgivningsforløb hjernerystelse

Mit hjertebarn i min virksomhed er at hjælpe mennesker, der er ramt af længerevarende følger fra en hjernerystelse, med at skabe hjernevenlige rammer i arbejdslivet. Så de får lettere ved at bruge deres faglighed, trives og genfinde arbejdsglæden. Og ultimativt genoptræne hjernen.

Jeg tilbyder individuelle rådgivningsforløb for hjernerystelsesramte. Min målgruppe er vidensarbejdere med kontorarbejde, skærm og kognitivt krævende opgaver. Det kan både være tidligt i forløbet, hvor der er fokus på at trappe op i tid, og senere i forløbet, hvor den ramte er helt eller delvist tilbage på arbejdet, men stadig oplever udfordringer.

Der er mulighed for, at nærmeste leder er med ved en af sessionerne. Det er min erfaring, at det har stor betydning, at arbejdspladsen bakker op. Ligeledes er det muligt at supplere forløbet med et foredrag for hele afdelingen/arbejdspladsen, da hjernevenlige rutiner i arbejdslivet er godt for alle, der bruger deres gode hoved som det vigtigste arbejdsredskab.

Det får du som hjernerystelsesramt:

 • 7 sessioner af 1-1½ times varighed - skiftevis på arbejdspladsen og i min praksis

 • Konkrete redskaber til hjernevenlige arbejdsrutiner

 • Hjælp til at ændre vaner og holde fast i de gode vaner

 • Hjælp til at planlægge dit arbejde/genoptrapning

 • Viden om den nyeste forskning om hjernerystelse

 • Sparring og støtte gennem hele forløbet

Det får du som leder/arbejdsplads:

 • Hjælp til at give din hjernerystelsesramte medarbejder de bedste betingelser for at kunne løse sine arbejdsopgaver uden at udtrættes og samtidig genoptræne hjernen (neuroplasticitet)

 • Mulighed for 1:2 sparring med mig og din medarbejder ved en af sessionerne

 • Den nyeste viden om hjernerystelse og tilbagevenden til arbejdet efter hjernerystelse

 • Konkrete råd til hvad du som leder eller kollega kan gøre for at støtte den hjernerystelsesramte

 • Viden om hjernevenlige arbejdsrutiner, der kan inspirere hele afdelingen/arbejdspladsen

Pris: 12.500 kr ekskl. moms

Som udgangspunkt er der lagt op til, at arbejdspladsen betaler for forløbet. Jeg oplever som regel altid, at arbejdspladsen/leder rigtig gerne vil hjælpe en dygtig medarbejder godt tilbage til arbejdet, men mangler viden og redskaber. Det får de her.

Ovenstående er det klassiske forløb, men der er selvfølgelig mulighed for at skræddersy varighed og format efter behov.

Send mig meget gerne en uforpligtende e-mail for yderligere information: trine@trinenygaard.dk

Eksempler på virksomheder der har modtaget rådgivning til en medarbejder:

MAN Energy Solutions, Advice, Lægemiddelstyrelsen, Skattestyrelsen, Rebild Kommune, Deloitte, Datatilsynet, KOMBIT, Århus kommune, BNP Paribas, E-nettet, Novo Nordisk, CK&CO, Finanstilsynet, Unicef, Aalborg Universitet, Familieretshuset, Frederikssund Gymnasium, DTU.

_DSC4557_1.jpg

Jeg tager afsæt i principper fra hjerneforskningen og i erfaringer fra to projekter, hvor jeg sammen med ledelsesrådgiver Pia Hauge og Hjernerystelsesforeningen har eksperimenteret med hjernevenlige arbejdsrutiner for hjernerystelsesramte på en lang række arbejdspladser.

Det kan være at skabe ro til fordybelse, undgå multitasking, tage tempoet ud af arbejdet, se pause som power i stedet for pjæk, udnytte effekten af frisk luft, dagslys, skønhed og fysisk aktivitet på hjernen. Og herved skabe de bedste betingelser for at tænke, huske, være kreativ og løse kognitivt krævende opgaver - uden at udtrættes.

Er der ro og overskud til at bruge hovedet til netop det, man gerne vil være bedre til igen, skabes der samtidig optimale forhold for at genoptræne hjernen. Vores vidunderlige hjerne er nemlig plastisk og i stand til at ændre sig livet igennem som følge af, hvad vi oplever, og hvad vi bruge den til (neuroplasticitet). Det skal vi benytte os af.

"Trine har været en professionel tredje part mellem min arbejdsgiver og mig selv.
Hun har hjulpet mig med at få struktur på min arbejdstid, få skabt nye hjernevenlige vaner som har været nødvendige for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Trines tilgang er lyttende, videnskabelig og erfaringsbaseret med sit store kendskab til folk med hjernerystelser
 
Selvom jeg har en forstående arbejdsgiver, har sparringen med Trine været med til at skabe ro og refleksion og Trine har igennem forløbet mindet mig om succeser og udfordringer, som jeg ikke har delt med min arbejdsgiver. Hvilket i mit tilfælde har betydet at Trine har været en vigtig del af planlægningen af en gradvis forøgelse af arbejdstiden.
I denne til tider uoverskuelige proces har Trine været uundværlig"

Martin Krog, Lektor

bottom of page